Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie – Therapie Den Haag

Deze behandelmethode gaat ervan uit dat onze gevoelens en handelingen worden beïnvloed door wat we denken. Bij deze therapie onderzoeken we het verband tussen je gedachten, gevoelens en het uiteindelijke gedrag. Als je bijvoorbeeld gebeurtenissen in het leven steeds weer vanuit een negatief standpunt bekijkt, word je snel somber of geïrriteerd. Vaak ga je dan ook nog bepaalde situaties uit de weg, waardoor al het negatieve alleen maar meer wordt versterkt.

Ik zal je helpen om bewust te worden van je eigen gedachten. Vervolgens kijken we samen of deze gedachten kloppen en of dit helpende gedachten zijn of niet. Indien dit niet het geval is, worden deze gedachten vervangen door reële en helpende gedachten. Daarnaast kijk ik met je naar je gedragspatronen en onderzoeken we wat betere en passende gedragingen kunnen zijn.

Zowel het denken als het doen zijn dus belangrijke aangrijpingspunten om tot verandering te komen. In sommige situaties ligt het accent in de behandeling iets meer op het veranderen van gedragspatronen, in andere situaties iets meer op het doorbreken van gedachtenpatronen.

Hoe lang duurt cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie duurt ongeveer 10-15 sessies. Na deze periode bekijken we samen of je nog meer behandelingen nodig hebt.

Contact

Mail of bel me 06 19312236 en ik vertel je direct of ik je kan helpen. Geen enkele vraag is raar bij brainsound, Therapie Den Haag.