Beroepscode

Beroepscode van Therapie Den Haag

Ik ben lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG-VPMW) onder registratienummer 7509177716. Daarnaast sta ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) met nummer 810027R.

Dit betekent dat ik de ethische waarden en beroepscode van deze vereniging en het register onderschrijf en werk volgens bepaalde afspraken: afspraken over eerlijkheid, openheid en vertrouwen.

“De NFG therapeut is een goed opgeleide professional op HBO-niveau of hoger. Hij of zij handelt vanuit een holistisch mensbeeld waarin de kernbegrippen: Zelfbeschikking, Integriteit, Onpartijdigheid en Respect als therapeut centraal staan”.

NFG en RBCZ

Het kan zijn dat je, ondanks al mijn zorgvuldigheid, toch een klacht hebt over mijn psychosociale therapiepraktijk of mijn behandeling. Je kunt dit altijd met mij bespreken. Ik sta open voor je mening en zal altijd zoeken naar manieren om er samen met jou weer een positieve ervaring van te maken. En als we er niet uitkomen, kun je altijd bij de beroepsverenigingen terecht waarbij ik ben aangesloten.

Het Tuchtrechtcollege van de NFG en het RBCZ behandelt je klacht. Kijk op de websites de NFG, of de RBCZ voor meer informatie.

Ook ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Neurofeedback (NVNF) onder nummer 17102013.1. De Nederlandse Vereniging voor Neurofeedback is een beroepsvereniging voor Neurofeedback-trainers die werken met de Zengar integrale, non-lineaire methode. De NVNF biedt ondersteuning aan haar leden en is tevens een platform voor uitwisseling van kennis en ervaring.